Skip to content

9 Comments

Shaktilrajas

29.11.2019 at 10:12 pm
Reply
Yn ystod y 16eg ganrif chwaraeodd William Morgan, a fu yn ddiweddarach yn Esgob Llanelwy o hyd at , ran hollbwysig mewn sicrhau parhad y Gymraeg, trwy dreulio blynyddoedd yn cyfieithu'r Beibl. Nid ef oedd yr unig gyfrannwr i'r gwaith, ond ei enw ef a gysylltir yn bennaf gyda.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *